Liên hệ

Địa chỉ:
6/56 Ngõ 328 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân
Hà Nội
Điện thoại:
66567686
Fax:
66842911
Mobile:
0913520785; 0912216731
Send an Email
(Tùy chọn)

tmProx

Phần mềm Quản lý đào tạo dùng trong các trường đại học, cao đẳng theo mô hình tín chỉ.

Hệ thống có thể được tùy biến linh hoạt để ứng dụng trong quản lý đào tạo tại các trường dạy nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và các hệ đào tạo tập trung hay không tập trung theo mô hình niên chế