Dùng thử

Dùng thử phần mềm

Phần mềm quản lý đào tạo tín chỉPhần mềm quản lý đào tạo tmProx 2013, phiên bản 4.1.00, Kích thước bộ cài đặt 3.42 MB được sử dụng bảng mã tiếng Việt 6909.2001 (unicode) với các bộ gõ tiếng Việt thông dụng. Khi sử dụng với UniKey, cần bật tùy chọn sử dụng "Dùng Clipboard cho unicode" trong bảng điều khiển của bộ gõ này.

Phần mềm Quản lý đào tạo chạy được trên các hệ điều hành MS Windows 2000, XP, Vista hoặc Windows 7... Khi cài đặt phần mềm trên Windows 7, 8 người dùng cần phải có quyền Administrator và cần tắt UAC

Để dùng thử phần mềm trực tuyến bạn cần có đường truyền Internet và thực hiện theo các bước sau:

Chạy thử, đăng nhập bằng tài khoản "DEMO" hoặc "DEMO1" không cần mật khẩu.

Trong quá trình dùng thử, có vướng mắc xin vui lòng gọi cho đường dây nóng để được trợ giúp.

tmProx

Phần mềm Quản lý đào tạo dùng trong các trường đại học, cao đẳng theo mô hình tín chỉ.

Hệ thống có thể được tùy biến linh hoạt để ứng dụng trong quản lý đào tạo tại các trường dạy nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và các hệ đào tạo tập trung hay không tập trung theo mô hình niên chế